Primitive Functional Movement kursy dla trenerów

Nowość w POLSCE !

Primitive Functional Movement

Primitive Functional Movement


To unikalna metoda treningu  odpowiednia  dla każdego człowieka , od dzieci do osób starszych , dla sportowców i dla ludzi nie uprawiających sportu ale pragnących dbać o swoje zdrowie. Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że  ćwiczenia można wykonywać wszędzie : na siłowni, w domu, w ogrodzie, w każdym dowolnym miejscu gdyż  nie wykorzystuje się tu żadnych przyborów.  Ideą metody jest  w pełni świadome korzystanie z  ruchów wolnego ciała (corpo libero).  Świadomość wykonywanych ruchów stanowi podstawę, na której można budować wszystkie pozostałe cechy motoryczne : siłę, szybkość, moc, wytrzymałość.  Świadomość ta budowana jest poprzez  praktykowanie sekwencji  ruchów prowadzonych  po najbardziej ekstremalnych  trójwymiarowych  trajektoriach .  Kształtujemy też czucie głębokie – propriocepcję,  koordynację ,  stabilizację stawów oraz statyczną i dynamiczną  kontrolę środka ciężkości. Podstawowym, bardzo ważnym elementem jest prawidłowa ruchomość stawów. Primitive Functional Movement®   dzięki wielopłaszczyznowym wzorcom ruchowym  pozwala na utrzymanie pełnego zakresu ruchomości w stawach . W przypadku zaś posiadanych ograniczeń ruchomości pozwala tę ruchomość przywrócić.  Dlatego też może być wykorzystywana także w rehabilitacji .

Metoda powstała w 2010 r. oparciu o wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki  i fizjologii ludzkiego ciała oraz na obserwacji naturalnych zachowań zwierząt, dzieci i sportowców. Twórcą i propagatorem metody jest Master Trainer Emilio Troiano z Włoch założyciel WTA Functional Training Academy (2009) oraz  twórca metody WTA Trening Funkcjonalny ®, funkcjonalnego  systemu szkoleń dla sił zbrojnych i ochrony Tactical  Functional Trening  ® (2010), funkcjonalnego systemu szkoleniowego służącego  do odzyskania postawy ciała  i sprawności organizmu po urazach RCF® (2012) oraz innych specyficznych systemów metod WTA.

 • Podczas treningu osoba ćwicząca posiada stały kontakt z podłożem, co zapewnia płynność ruchów , wzmaga kontrolę nad własnym ciałem i zapobiega tworzeniu się zbędnych kompensacji ruchowych.
 • Oddziaływuje w sposób synergistyczny na 4  fundamentalne systemy naszego ciała:  nerwowo-mięśniowy, mięśniowo-szkieletowy, powięziowy) i  sercowo-krążeniowo-oddechowy.
 • Powoduje zrównoważenie synergii pomiędzy ciałem i umysłem , pozwala  przywrócić prawidłową statyczną i dynamiczną   postawę ciała i zapewnić stałą kontrolę Core.
 • Ruchomość stawów rozumiana jest jako ruchomość , stabilizacja i koordynacja wszystkich ruchów ciała.
 • Ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy ruchomością a stabilizacją.
 • Generalna kontrola ciała opiera się na 3 najważniejszych obszarach: Core- środek ciężkości, Biodra i Barki w  3 płaszczyznach ruchów  biegnących przez łańcuchy powięziowe i
 • Wykorzystuje interakcję 3 systemów energetycznych  podczas budowania kondycji fizycznej.
 • Poprawa zakresu ruchomości stawów, czucia głębokiego , kontrola dynamiczna środka ciężkości, obustronność ruchów  może być stosowana w celu poprawy   zaburzonej postawy ciała,  odzyskaniu sprawności fizycznej po urazach oraz  jako zapobieganie kontuzjom.
 • Trening usprawnia krążenie płynów ustrojowych.
 • Dzięki zastosowaniu globalnego ruchu pozwala kształtować odruchy, czucie głębokie i koordynację.
 • Poprawa zakresów ruchów, czucia głębokiego , kształtowanie odruchów i koordynacji nerwowo-mięśniowej wewnątrz mięśni i miedzy mięśniami daje możliwość kształtowania większej siły.
 • Stały kontakt z podłożem pozwala zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń.

Trening może służyć :

– zachowaniu zdrowia – zwłaszcza jako trening ogólnorozwojowy i ogólnokondycyjny  dla dzieci i młodzieży oraz dla osób mających siedzący tryb życia,

– zapobieganiu kontuzjom sportowym i urazom,

– przywracaniu sprawności po urazach i chorobach,

– jako baza do uprawiania każdego rodzaju sportu.

Primitive Functional Movement® powinien  stanowić podstawę sprawności każdego sportowca, niezależnie od uprawianej dyscypliny, jego stopnia sprawności i  zaawansowania w trening i niezależnie od celu jaki chce osiągnąć.

 

Nasi trenerzy:

Jakub Dąbek,

Andrzej Pecarz,

Beata Pecarz  

są jedynymi trenerami w Polsce uprawnionymi do prowadzenia zajęć tą metodą:

 

Primitive Functional Movement® prowadzimy :

– dla dzieci i młodzieży,

– dla kobiet,

– dla sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe,

– dla osób z bólami kręgosłupa i stawów,

– dla zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej

Zapraszamy do korzystania z treningów Primitive Functional Movement ® abyście mogli sami przekonać się o niezwykłych zaletach treningu i ogromu korzyści jakie on przynosi.

Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube