Primitive Functional Movement kursy dla trenerów

Nowość w POLSCE !

Primitive Functional Movement

Primitive Functional Movement®


PRIMITIVE FUNCTIONAL MOVEMENT®

jest systemem treningu z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Został stworzony przez Emilio Troiano na podstawie badań z zakresu biomechaniki i fizjologii ruchu ludzkiego ciała, z wykorzystaniem także dyscyplin, które bazują na świadomym wy korzystaniu ruchów wolnego ciała takich jak: joga, gimnastyka, brazylijskie Ju-Jitsu, break-dance oraz na obserwacji naturalnych i instynktownych wzorców ruchowych , jakie wykorzystują małe dzieci i zwierzęta.

P.F.M. Jest on oparty na szeregu sekwencji ruchów wykonywanych głównie na ziemi dla maksymalnego bezpieczeństwa i skuteczności. Stały kontakt z ziemią pozwala na ciągłe poszukiwanie stawowej mobilności i stabilizacji stawów (zwłaszcza kręgosłupa, bioder i barków) . Ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków zdrowia i fizycznej sprawności każdej osoby , bez względu na to czy jest sportowcem , czy nie.

Dwudniowy kurs przeznaczony jest dla trenerów i fizjoterapeutów.

Przebieg szkolenia:

Primitve Functional Movement® odbywa się na dwóch niezależnych poziomach ( poziom 1, poziom 2) . Każdy poziom składa się z dwóch dni treningowych , które mają za cel wykształcić instruktorów mających uprawnienia do stosowania w sposób bezpieczny i skuteczny tego unikalnego systemu ćwiczeń oraz potrafiących stosować kombinacje sekwencji ćwiczeń i protokołów szkoleniowych dla różnych osób i grup ćwiczących.

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę.

Harmonogram zajęć każdego dnia:

9.00 – 13.00 – 4 godzinny blok zajęciowy
13.00- 14.00 – przerwa na lunch
14.00 – 18.00 – 4 godzinny blok zajęciowy

Liczba uczestników ograniczona.

Kurs Primitive Functional Movement® w Polsce prowadzi twórca metody Master Emilio Troiano lub trener WTA, przez niego oddelegowany. Szkolenie odbywa się w języku włoskim lub angielskim z udziałem tłumacza.

Wymagania wstępne poziom 1:

– Mieć skończone co najmniej 18 lat.
– Dobry stan zdrowia, który nie wyklucza przeprowadzania ćwiczeń praktycznych
– wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego lub podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia
– Potwierdzenie dokonania opłaty przelewem na rachunek bankowy :

dla wpłat w Euro – 300 EURO – Beata Pecarz mBank nr konta : 06 1140 2004 0000 3212 0982 8098
w tytule proszę wpisać :
ATF – swoje imię i nazwisko i nazwę kursu.

dla wpłat w PLN – 1300 zł – ATF  nr konta : 96 1140 2017 0000 4502 1108 5778

w tytule proszę wpisać swoje imię i nazwisko i nazwę kursu.

 

Dopuszcza się wnoszenie opłaty w dwóch ratach : pierwsza – 400 zł zadatek płatny przy zgłoszeniu swojego udziału w szkoleniu, druga – 900 zł najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

EGZAMINY: teoretyczny i praktyczny. Zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez przedstawienie studium przypadku i prawidłowe wykonanie ćwiczeń nauczanych w toku szkolenia. Egzamin należy przygotować i zdać w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu kursu.Dopuszcza się wnoszenie opłaty w dwóch ratach : pierwsza – 400 zł zadatek płatny przy zgłoszeniu swojego udziału w szkoleniu, druga – 900 zł najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

REZULTAT SZKOLENIA : Dyplom “Instruktor PRIMITIVE FUNCTIONAL MOVEMENT®” Level 1

PROGRAM KURSU “Instruktor Primitive Functional Movement” 1 ° Level:

 • TEORIA I ZASADY,
 • CELE I JAKOŚĆ P.F.M.
 • MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz,
 • ZASADY zachowania prawidłowej postawy i normy bezpieczeństwa,
 • KOLEJNOŚĆ wykonywanych sekwencji P.F.M. : mobilność stawów, stabilizacja, siła:
  • Bioder,
  • Kręgosłupa,
  • Łopatek i obręczy barkowej ,
  • Kolan i stawów skokowych,
  • Łokci i nadgarstków,
  • Core,
  • Kończyn górnych i tułowia,
  • Kończyny dolnych i miednicy,
 • REALIZACJA protokołów szkolenia indywidualnego i w grupie .

Opłata obejmuje:

– rejestrację,
– dostęp do lekcji teoretycznych i praktycznych,
– szczegółowy podręcznik w języku polskim,
– DYPLOM WTA : “Instruktor PRIMITIVE FUNCTIONAL MOVEMENT®” poziom 1 (po zdaniu
egzaminu)

ZGŁOSZENIA: Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube