Primitive Functional Movement kursy dla trenerów

Nowość w POLSCE !

Primitive Functional Movement

CLUBS TRAINING ®


CLUBS – Maczugi : starożytne narzędzia dla współczesnych sportowców!

Ze względu na swój kształt, maczugi pozwalają na decentralizację uchwytu w stosunku do masy ( Maczugi mogą mieć różny ciężar – istotne jest to, że jest on umieszczony na szczycie maczugi czyli na jej szerszym końcu ) . Ćwiczenia z maczugą szybko rozwijają dużą zdolność do chwytania, siłę, wytrzymałość i jakości pracy mięśni.

Ich kształt pozwala również na bezpieczny rozwój ruchów balistycznych, angażując wszystkie łańcuchy mięśni we wszystkie płaszczyzny ruchu, poprawiając w ten sposób stawy kondycyjnie i postawę ciała, a także szybko rosnącą koordynację, szybkość i Moc sportowca! Narzędzia te są bardzo skuteczne zarówno pod względem przygotowania sportowego, jak i poprawy postawy i ogólnego kondycjonowania fizycznego.

Ich kształt pozwala również na bezpieczny rozwój ruchów balistycznych, angażując wszystkie łańcuchy mięśni we wszystkie płaszczyzny ruchu, poprawiając w ten sposób stawy kondycyjnie i postawę ciała, a także szybko rosnącą koordynację, szybkość i Moc sportowca! Narzędzia te są bardzo skuteczne zarówno pod względem przygotowania sportowego, jak i poprawy postawy i ogólnego kondycjonowania fizycznego.

STRUKTURA KURSU DLA KAŻDEGO POZIOMU:

Kurs ma 2 poziomy trudności. Każdy poziom jest ustalany na 2 dni pełnego intensywnego treningu , który ma na celu szkolenie Instruktorów w bezpiecznym i skutecznym posługiwaniu się maczugą oraz w tworzeniu skutecznych protokołów treningowych w różnych sektorach przygotowania sportowego, treningu osobistego i treningu funkcjonalnego w grupie.

Oba poziomy są niezależne od siebie, ale aby uzyskać dostęp do drugiego poziomu, musisz uczestniczyć i przejść pierwszy poziom.
Harmonogram zajęć jest od 9:00 do 13:00 (4 godziny) i od 14:00 do 18:00 (4 godziny), z przerwą na lunch od 13:00 do 14:00.

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona.

Wymagania wstępne poziom 1:

 • Mieć skończone co najmniej 18 lat.
 • Dobry stan zdrowia, który nie wyklucza przeprowadzania ćwiczeń praktycznych.
 • Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty przelewem na rachunek bankowy :

dla wpłat w PLN – 1800 zł – ATF  nr konta : 96 1140 2017 0000 4502 1108 5778

w tytule proszę wpisać swoje imię i nazwisko i nazwę kursu.

 

Dopuszcza się wnoszenie opłaty w dwóch ratach : pierwsza – zadatek 800 zł płatny przy zgłoszeniu swojego udziału w szkoleniu, druga – 1000 zł – najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

EGZAMINY: teoretyczny i praktyczny. Zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez przedstawienie studium przypadku i prawidłowe wykonanie ćwiczeń nauczanych w toku szkolenia. Materiał na egzamin uczestnik przygotowuje w dowolnym dla siebie terminie i wysyła drogą elektroniczną.

REZULTAT SZKOLENIA : Dyplom “INSTRUKTOR DI CLUBS TRAINING” ®” poziom  1

PROGRAM SZKOLENIA poziom 1:

 1. Zasady I zastosowanie
 2. Zasady dotyczące bezpieczeństwa oraz szczególne procedury w zakresie ruchomości stawów oraz koordynacji jako przygotowanie do Clubs Training.
 3. Ćwiczenia Clubs Training:
  • .SHOULDER MOBILITY
  • .PENDOLUM
  • .BARBARIAN SQUAT
  • .BARBARIAN LUNGE
  • .SWING (DOUBLE GRIP, SINGLE, DOUBLE)
  • .CLEAN (DOUBLE GRIP, SINGLE, DOUBLE)
  • .FLAG PRESS
  • .PUSH PRESS
  • .SKYING SQUAT
  • .SIDE SKYING SQUAT
  • .SIDE SWING
  • .SIDE PUSH PRESS
  • .SIDE CLEAN (+ COMBINAZIONI CON SIDE CLEAN)
  • .SWIPE (SINGLE, DOUBLE)
  • .GAMMA CAST (+ COMBINAZIONI CON GAMMA CAST)
  • .HAMMER
 1. Programowanie treningu Clubs Training z realizacją szczegółowych protokołów treningowych w celu przeprowadzenia treningu funkcjonalnego dla grupy.

 

 

Opłata 1800 PLN obejmuje:

 • rejestrację,
 • dostęp do lekcji teoretycznych i praktycznych,
 • sprzęt,
 • szczegółowy podręcznik w języku polskim,
 • DYPLOM WTA : “Instruktor CLUBS TRAINING®” poziom 1 (po zdaniu egzaminu)

WPŁATA NA KONTO:

dla wpłat w PLN – ATF  nr konta : 96 1140 2017 0000 4502 1108 5778 

w tytule proszę wpisać swoje imię i nazwisko i nazwę kursu.

ZGŁOSZENIA: Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Facebook
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Youtube